EMSI degalinių sveikinimas su Joninėmis skatina seksualinį smurtą?
„Su­si­ti­ko Jo­nas Pu­pą ir že­myn si­jo­ną lu­pa. Jo­nai, Jo­nai, ką da­rai? Ne­si­jau­dink, bus ge­rai! Kol že­myn si­jo­ną lu­po, į EM­SI vi­si už­su­ko. Su Jo­ni­nė­mis!!!“ Toks „šmaikš­tus“ EM­SI de­ga­li­nių tink­lo svei­ki­ni­mas su­kė­lė aud­rą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. 

Šį sveikinimą pastebėjo Lietuvos žmogaus teisių centras.

„EMSI degalinių tinklas bando būti šmaikštus? Artėjančių Jonių proga ši įmonė savo klientams siuntinėja žinutes apie tai, kad prievartauti moteris yra smagu. Nes kol Jonas prievartauja „pupą“, visi važiuoja į EMSI“, – sveikinimą įvertino savo „Facebook“ paskyroje Lietuvos žmogaus teisių centras.

Centras taip pat atkreipė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos dėmesį į šį sveikinimą: „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, ką jūs manote apie tokias reklamas, normalizuojančias seksualinį smurtą? Mes tai nieko gero.“

EMSI sveikinimą pastebėjo ir žinomas laidų vedėjas Andrius Tapinas.

„Degalinių tinklas EMSI kviečia į rape (išprievartauti – red, past.) Jonines. O kai jau bus gerai, prievartautojai kviečiami į Emsi, – komentavo EMSI sveikinimą jis. – Vėl katiniukas bus per klavišus prasiėjęs.“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pranešė, kad atliks tyrimą.

„Susirūpinimą kelia, jog žinutėje išreiškiamas ne tik moterų pažeminimas ir paniekinimas, bet ir skatinama prievarta prieš moteris. Dėl šio atvejo atliksime tyrimą“, – informavo tarnyba.