Eltonas Johnas ketina „atsisveikinti su trenksmu“
Le­gen­di­nis pop­mu­zi­kos at­li­kė­jas El­to­nas Joh­nas pa­skel­bė apie bū­si­mą sa­vo pa­sku­ti­nį kon­cer­ti­nį tu­rą, sa­ky­da­mas, kad pla­nuo­ja baig­ti ke­liau­ti ir dau­giau lai­ko pra­leis­ti su šei­ma.

Apie tokius savo planus 70-metis britų popmuzikos žvaigždė pranešė per iškilmingą renginį Niujorke.

Jis sakė, kad nori „pasitraukti su trenksmu“ – kelerių metų trukmės koncertiniu turu.