Eliziejaus rūmuose skambės šokių muzika
Šim­tų elek­tro­ni­nės mu­zi­kos ger­bė­jų ket­vir­ta­die­nį lau­kia ne­įp­ras­tas ren­gi­nys – Pra­ncū­zi­jos mu­zi­kos die­nos pro­ga ša­lies pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas Eli­zie­jaus rū­mų kie­me su­rengs šo­kių mu­zi­kos kon­cer­tą.

Eliziejaus internetiniame puslapyje nemokamai dalytus bilietus, kurių buvo daugiau nei 1,5 tūkst., žmonės išgraibstė itin greitai. E. Macrono biuras kol kas nepatvirtino, ar prezidentas ir jo žmona Brigitte pasirodys keturių valandų trukmės šou.

Nors E. Macronas yra ne pirmas Prancūzijos vadovas, rengiantis koncertus prezidentūros rūmuose, į jo pirmtakų Jacques'o Chiraco ir Francois Mitterand'o rengtus koncertus patekti galėjo tik asmenys su kvietimais.

Tai bus pirmasis Eliziejuje rengiamas elektroninės muzikos koncertas. Jame dalyvaus ir du didžėjai, užsienyje populiarinę prancūziškąją hauso muziką – Kavinsky bei Pedro Winteras, pasivadinęs Busy P. Jie pasirodys kartu su jaunesniais atlikėjais Chloe, Cezaire ir Kiddy Smile.