Ekspertus suglumino virš Everesto užfiksuotas objektas
Žvi­trio­mis aki­mis ga­lin­tys pa­si­gir­ti nuo­trau­kų ana­li­zuo­to­jai keis­tą ob­jek­tą pa­ste­bė­jo po to, kai al­pi­nis­tas ir fil­mų kū­rė­jas Da­vid Breas­hears su­kū­rė ža­dą ati­man­čią, dvie­jų mi­li­jar­dų pik­se­lių dy­džio Hi­ma­la­jų kal­ny­no fo­tog­ra­fi­ją.

Akylų dangaus stebėtojų teigimu, dėl didelio objekto skriejimo aukščio, tai negali būti dronas.

Šią fotografiją sudaro 477 į vieną sujungtų kadrų, kurie drauge sukūrė aukštos rezoliucijos mozaikinę kompoziciją, rašo thesun.co.uk.

Galutinai užbaigtoje ir paviešintoje nuotraukoje užfiksuotas ypač detalus aukščiausio pasaulio kalno vaizdas, regėtas iš pagrindinės stovyklos, kurioje 500 alpinistų ruošėsi kopti į viršukalnę.

Ši fotografija sukurta 2012 metais, tačiau panašu, kad joje užfiksuota kai kas daugiau, o ne tik įspūdingoji kalnų grandinė.

Egzistuota daug spekuliacijų, kad aplink šios fotografijos užfiksavimo vietą egzistuoja slaptos bazės, o ypač daug paslapčių gaubia praktiškai neprieinamos Ladako pasienio teritorijos tarp Indijos ir Kinijos.

Štai kuo gali baigtis noras detaliai užfiksuoti aukščiausią pasaulio viršukalnę – pamatai daugiau nei tikiesi.