Egipte rasti šventyklos griuvėsiai
Egip­to va­ka­ruo­se esan­čio­je dy­ku­mo­je ar­cheo­lo­gai at­ka­sė šven­tyk­los griu­vė­sius, pri­ski­ria­mus grai­kų-ro­mė­nų is­to­ri­niam lai­ko­tar­piui. Tai šią sa­vai­tę pa­skel­bė ša­lies se­nie­nų mi­nis­te­ri­ja.

Anot institucijos, tarp aptiktų liekanų yra akmeninių sienų ir pagrindinis šventyklos įėjimas, vedantis į vidinį kiemą, o iš jo – į kitas patalpas. Archeologų ekspedicijos vadovas Abdelis Azizas al Demiris nurodė, kad mokslininkai taip pat rado statulą, vaizduojančią žmogų ir liūtus, keramikos dirbinių fragmentų bei monetų.

Kol kas tyrinėtojams sunku pasakyti, kokio dydžio buvo ši šventykla. Spėjama, kad ji pastatyta nuo II amžiaus prieš Kristų iki III mūsų eros amžiaus. Archeologinėje vietovėje tebevyksta kasinėjimai.

„Egipte šventyklų aptinkama ne kasdien. Šis atradimas geriau nušvies Sivos oazės istoriją“, – džiaugėsi archeologė Sarah Parcak. Ji pareiškė turinti vilties, kad komandai pavyks rasti gyvenvietės ar šventikų namų pėdsakų. Tai leistų daugiau sužinoti apie tų laikų žmonių gyvenimą.