Edmundai, magistrinį įteikti suspėsi, LRT direktoriumi tapti galėsi!
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) so­cia­li­nio tink­lo pus­la­py­je bu­vo žais­min­gai pri­min­ta, kad ten ma­gis­tran­tū­ro­je stu­di­ja­vęs, bet dip­lo­mi­nio taip ir ne­ap­si­gy­nęs ži­no­mas žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis ne­ga­lės kan­di­da­tuo­ti į LRT va­do­vus.

Sausio 26 dieną, penktadienį, per iškilmingą ceremoniją bus įteikti VU TSPMI politikos mokslų bakalauro ir magistro diplomai. Ta proga VU TSPMI socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje buvo paskelbtas įrašas, kuriame minimas LRT laidų vedėjas E. Jakilaitis.

„Šį penktadienį vyks #VUTSPMI Diplomų įteikimo šventė​, o baigusiems atsivers platūs karjeros keliai. Edmundas Jakilaitis​, deja, ceremonijoje nedalyvaus, bet skatiname pasinaudoti Tomo Janeliūno​ pasiūlymu dėl vadovavimo darbui ir lauksime pavasarį!“, – buvo parašyta tame puslapyje.

Kartu paskelbta iliustracija su sentencija: „Lietuvių liaudies išmintis byloja: jei VU TSPMI magistrinį įteikti suspėsi, LRT direktoriumi tapti galėsi.“

LRT laidų vedėjas E. Jakilaitis netruko nereaguoti. „Ačiū! Suprantu, kad pasirinkimo jau neturiu“, – komentarą parašė ir šypsenėlę pridėjo žinomas žurnalistas. Jis sulaukė daug „Facebook“ palaikymo jaustukų. O teatro režisierius Petras Mendeika nuramino: „Bus dar tų kadencijų.“

Pasiūlė pagalbą

Prieš tai VU TSPMI dėstantis profesorius Tomas Janeliūnas socialiniame tinkle pacitavo E. Jakilaičio BNS sakytus žodžius: „Esu baigęs žurnalistiką, tačiau jau keliolika metų neparašau magistro darbo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.“ Ir parašė nuo savęs: „Čia priminimas dabartiniams magistrantams – neatidėliokite savo magistrinių darbų. Anksčiau ar vėliau to gali prireikti.“

T. Janeliūnas įrašą papildė savo įspūdžiais apie E. Jakilaitį: „Kiek pamenu, buvo visai neblogas studentas, aktyvus bent jau per mano seminarus.“ Ir dar asmeniškai paklausė: žurnalisto, gal jis dėlto jis pabaigs tą magistrinį. „Maža kada vėl prireiks naujo LRT direktoriaus, – svarstė T. Janeliūnas. – Galiu net pasiūlyt pagalbą, kaip galimas magistrinio vadovas. Be ironijos.“

„Žinoma! Bet dabar jau laiko yra“, – atsiliepė LRT laidų vedėjas.

Paskelbė apie savo ketinimą

Apie galimybę pretenduoti į LRT generalinius direktorius E. Jakilaitis paskelbė šių metų sausio 10 dieną.

„Beprecedentis Lietuvos istorijoje puolimas prieš LRT ir akivaizdus mano ir mano kolegų persekiojimas už valdžios kritiką privertė mane rimtai svarstyti galimybę kandidatuoti į LRT generalinio direktoriaus postą“, – socialiniame parašė parašė žurnalistas.

LRT laidų vedėjas taip pat paskelbė du esminius savo veiklos tikslus: 1. Maksimalus objektyvumas ir nepriklausomumas. 2. Maksimalus skaidrumas.

„LRT, visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, yra objektyviausias ir patikimiausias transliuotojas Lietuvoje, tačiau tobulėti dar tikrai yra kur, – teigė E. Jakilaitis. – LRT darbuotojų, ypač žurnalistų, apsaugojimas nuo galimo politinio poveikio ar, kaip dabar matome, persekiojimo už kritiką, taip pat būtų vienas svarbiausių mano veiklos prioritetų. Dėl skaidrumo. Esu įsitikinęs, kad nuo šiol visuose būsimuose LRT laidų konkursuose, o vėliau ir sutartyse, turėtų būti numatyta, kad visų laidų sąmatos turėtų būti skelbiamos viešai. LRT laidų konkursuose galėtų dalyvauti tik tie kūrėjai ir įmonės, kurie sutinka su esmine viešumo sąlyga. Visa LRT finansinė veikla kiekvienais metais turėtų būti audituota Valstybės kontrolės bei nepriklausomo tarptautinio audito. Nepriklausomo ir valstybinio audito ataskaitos turėtų būti kiekvienais metais pateikiamos kartu su LRT veiklos ataskaita parlamentui.“

Galutinį sprendimą dėl savo kandidatavimo žurnalistas ketino priimti artimiausiu metu, kai bus paskelbtas konkursas į LRT generalinio direktoriaus postą. Tačiau nespėjo.

LRT tarybos sprendimas užkerta kelią

O vakar, sausio 23 dieną, LRT taryba nusprendė, kad iš kandidatų į LRT generalinius direktorius bus reikalaujama turėti magistro laipsnį BNS. Toks sprendimas užkerta kelią atrankoje dalyvauti prodiuseriui ir žurnalistui E. Jakilaičiui – jis turi žurnalistikos bakalauro laipsnį, pranešė BNS.

LRT taryba vakar, sausio 23 dieną, be kitų klausimų aptarė ir artėjančius LRT generalinio direktoriaus rinkimus. Dabartinio generalinio direktoriaus kadencija baigiasi balandžio pradžioje, tad netrukus bus skelbiamas konkursas, rašoma LRT pranešime spaudai. Konkretūs reikalavimai pretendentams ir konkurso sąlygos artimiausiu metu bus skelbiami portale LRT.lt. Generalinį direktorių renka 12 LRT tarybos narių.

***

Kai LŽ šį tekstą paskelbė, VU TSPMI socialiniame tinkle parašė komentarą ir paaiškino dėl šio draugiško pokšto: „Jokiu būdu nenorėjome įžeisti Edmundo! Suprantame, kad įvairios aplinkybės gali sutrukdyti iškart apsiginti magistro darbą. Laukiame grįžtant į studijas, o mūsų dėstytojai yra pasiruošę padėti!“