E. Jennings paskelbė nusprendusi pasitraukti iš nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos
Vos pra­si­dė­jus na­cio­na­li­nei „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­kai, vie­na jos da­ly­vių – Eri­ca Jen­nings – nu­spren­dė pa­si­trauk­ti iš kon­kur­so ja­me nė ne­pa­si­ro­džiu­si. Su sa­vo kū­ry­bos dai­na „The Truth“ tu­rė­ju­si da­ly­vau­ti at­li­kė­ja sa­vo spren­di­mą ar­gu­men­tuo­ja jos aki­mis ne­tin­ka­mo ko­mi­si­jos dar­bo.

Apie pasirinkimą pasitraukti iš konkurso atlikėja pirmadienį paskelbė asmeninėje „Facebook“ paskyroje.

Šią žinią nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos prodiuseriui Audriui Giržadui patvirtino atlikėjos vadybininkė.

Dėl kelialapio į tarptautinį dainų konkursą, vyksiantį Portugalijoje, ji ketino kautis su savo kūrybos daina „The Truth“.