Dėžutė cigarų už beveik 27 tūkst. dolerių
Dė­žu­tė ku­bie­tiš­kų ci­ga­rų iš as­me­ni­nės ve­lio­nio ly­de­rio Fi­de­lio Cas­tro ko­lek­ci­jos par­duo­ta vie­na­me auk­cio­ne už 26 950 do­le­rių (apie 22 370 eu­rų). Tai ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Bos­to­ne įsi­kū­rę auk­cio­nų na­mai „RR Auc­tion“.

Aukcione parduota medinė cigarų „Trinidad Fundadores“ dėžutė, ant kurios mėlynu rašikliu brūkštelėtas ilgamečio Kubos lyderio autografas. Prie jos pridėta ir nuotrauka, kurioje matyti, kaip F. Castro 2002 metais pasirašo filantropei gydytojai Evai Haller.

Dėžutėje, kurią puošia gamintojo emblema, yra 24 cigarai. Ant jos pakartotinai užklijuota Kubos Respublikos banderolė.

Cigarai „Trinidad Fundadores“ nuo 1980 metų buvo gaminami išskirtinai Fideliui Castro. Iki 1998-ųjų iš salos išvežta tik užsienio šalių pareigūnams dovanotų šios rūšies cigarų dėžučių.

Cigarai gaminami daugiausia Pietų ir Centrinės Amerikos valstybėse. Labiausiai pasaulyje vertinami Kubos cigarai. Tai lemia itin senos jų gamybos tradicijos ir unikalus klimatas.

Cigarai yra turbūt seniausiai rūkomi tabako gaminiai. Archeologiniai radiniai rodo, kad Centrinės Amerikos indėnai rūkė cigarus jau IX amžiuje. Į Europą šį paprotį atvežė Kristupas Kolumbas. Čia cigarai sparčiai išpopuliarėjo, tik XIX-XX amžių sandūroje juos išstūmė cigaretės.