Dėl sausros apkaltino Izraelį
Ry­šiai tarp Ira­no ir Iz­rae­lio vi­sa­da bu­vo įtemp­ti, bet vei­kiau­siai ma­žai kas įsi­vaiz­da­vo, kad ša­lis ga­li ap­kal­tin­ti ki­tą va­giant de­be­sis.

Šią savaitę Irano civilinės gynybos organizacijos vadovas brigados generolas Gholamas Reza Jalalis aiškino spaudos atstovams, kad dėl šalyje užsitęsusios sausros kaltos išorinės jėgos. Jis stengėsi pagrįsti šį savo teiginį faktu, jog visos tarp Afganistano ir Viduržemio jūros esančios kalnuotos vietovės, iškilusios daugiau kaip 2,2 km, šiuo metu yra padengtos sniegu. Brigados generolas stebėjosi, kad Irane taip nėra.

„Klimato pokyčiai Irane kelia didelių įtarimų. Gali būti, kad svarbų vaidmenį čia atlieka priešiškos užsienio jėgos“, – kalbėjo G. Reza Jalalis. Jis pridūrė, kad Izraelis ir dar viena regiono šalis turi jungtinę komandą, kuri daro viską, kad debesys, atslinkę į Irano teritoriją, neišleistų nė lašo.

Civilinės gynybos organizacijos vadovo pareiškimai papiktino net paties Irano meteorologijos tarnybą. Šios vadovas Ahadas Vazifas pabrėžė, kad pavogti debesis ir sniegą yra visiškai neįmanoma. Pasak jo, stichija šiuo metu kamuoja ir kitas regiono valstybes. A. Vazifas piktinosi, kad tokie absurdiški teiginiai neišsprendžia jokių problemų, o tik trukdo surasti tinkamus sprendimus.

Beje, tai nėra pirmas kartas, kai Irano pareigūnas dėl sausros šalyje apkaltina užsienio valstybes. Prieš septynerius metus tuometis prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas sakė, kad Europos šalys, siekdamos pakenkti Teheranui, pasitelkia specialią įrangą, kad iki Irano neateitų lietaus debesys.