Danija uždraudė viešose vietose dėvėti burkas ir nikabus
Da­ni­ja ket­vir­ta­die­nį pa­se­kė ke­lių Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­vyz­džiu ir užd­rau­dė vie­šo­se vie­to­se dė­vė­ti vei­dą den­gian­čius dra­bu­žius, įskai­tant mu­sul­mo­niš­kus ni­ka­bus ir bur­kas.

Už tokį įstatymą balsavo 75 danų parlamentarai, 30 jam nepritarė, o 74 balsavime nedalyvavo.

Įstatymo projektą pateikė Danijos centro dešiniųjų valdančioji koalicija.

Vyriausybė pabrėžia, kad įstatymas nėra nukreiptas prieš jokias religijas ir kad juo nedraudžiamos skaros, turbanai ir tradicinės žydų kepurėlės.

Vis dėlto šis įstatymas dažniausiai vadinamas „Burkos draudimu“ ir laikomas nukreiptu prieš kai kurių konservatyvių musulmonių aprangą. Visą veidą dengiančius drabužius Danijoje nešioja tik labai nedaug musulmonių.

Toms, kurios pažeis rugpjūčio 1 dieną įsigaliosiantį įstatymą, grės 1 tūkst. kronų (maždaug 135 eurų) bauda.

Panašūs įstatymai jau galioja Austrijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje.