D. Trumpas nebegalės blokuoti savo kritikų
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tei­siš­kai ne­ga­li blo­kuo­ti so­cia­li­nio tink­lo „Twit­ter“ var­to­to­jų, ku­rie su juo ne­su­tin­ka. Taip tre­čia­die­nį nu­spren­dė fe­de­ra­li­nė tei­sė­ja.

Teisėja Naomi Reice Buchwald sakė, kad D. Trumpo kritikų blokavimas, kai neleidžiama matyti prezidento žinučių, pažeidžia vartotojų teises į Konstitucijos Pirmosios pataisos garantuojamą žodžio laisvę.

75 puslapių išvadose ši Niujorko federalinė teisėja nurodė, kad vartotojai „neginčijamai buvo blokuojami dėl diskriminacijos pagal požiūrį“ ir kad tai neleistina pagal Konstitucijos Pirmąją pataisą.

Sprendimas buvo priimtas atsakant į ieškinį, kurį iškėlė „Twitter“ vartotojų grupė ir Kolumbijos universiteto Knightų Pirmosios pataisos institutas. Jame teigiama, jog D. Trumpas tviteriu naudojasi įvairiems politiniams pranešimams skelbti, todėl ši paskyra yra „viešas forumas“, į kurį tam tikrų politinių pažiūrų žmonės neįsileidžiami.

Teisėja pripažino, kad prezidentas, nors ir turi žodžio laisvės teisę, negali pažeisti kitų „Twitter“ vartotojų teisių. „Pripažįstame valstybės vadovo asmenines teises pagal Pirmąją pataisą, bet prezidentas negali šiomis teisėmis naudotis taip, kad pažeistų atitinkamas teises pagal Pirmąją pataisą tų, kurie jį kritikavo“, – sakoma teisėjos išvadose.

Tačiau N. R. Buchwald nepatenkino prašymo paskelbti D. Trumpui ir jo padėjėjui socialinės žiniasklaidos reikalams Danui Scavino, kuris taip pat minimas ieškinyje, teismo draudimą. Teisėja tikisi, kad Baltieji rūmai laikysis jos „aiškinamojo“ sprendimo, nereikalaujančio priverstinio vykdymo.