Černobylio AE laukia turistų
Pra­ėjus be­veik 32 me­tams nuo di­džiau­sio iki šiol pa­sau­ly­je bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos in­ci­den­to, Čer­no­by­lio at­omi­nė elek­tri­nė (AE) ta­po ofi­cia­liai prie­ina­ma tu­ris­tams. Apie tai ra­šo Ru­si­jos tu­riz­mo nau­jie­nų por­ta­las ra­ta­news.ru.

Smalsuoliams siūloma apsilankyti ne tik sprogusios branduolinės jėgainės pagrindinėje pramoninėje aikštelėje, bet ir kai kuriose vidinėse patalpose, įskaitant trečiojo reaktoriaus valdymo sales, į kurias patekti iki šiol buvo neįmanoma.

Tokių ekskursijų į Pripetės miestelį, kuris dabar yra apleista ir niūri vieta, paraiškos priimamos oficialiame Černobylio AE tinklapyje. Turistams nustatytas amžiaus cenzas – nuo 18 metų.

Ekskursijos bazinio paketo kaina – 2,7 tūkst. grivinų (84 eurai). Į ją įskaičiuotos specialaus instruktažo ir gido paslaugų, pietų jėgainės valgykloje bei individualaus saugumo priemonių kainos.

Grįžę iš ekskursijos turistai bus privalomai tikrinami dėl radiacijos, jiems bus išduodamos pažymos apie gautą spinduliuotės dozę.

1986 metų balandžio 26-ąją per saugumo patikrinimą sprogus ketvirtajam Černobylio elektrinės reaktoriui, į atmosferą pakilę radioaktyviųjų teršalų debesys užteršė iki trijų ketvirtadalių Europos – teritorijas nuo Švedijos iki Graikijos.