Buvusio Brazilijos lyderio laukia kalėjimas
Bra­zi­li­jos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ket­vir­ta­die­nį už­kir­to ke­lią bu­vu­sio ša­lies pre­zi­den­to Lui­zo Ina­cio Lu­los da Sil­vos mė­gi­ni­mams pa­vė­lin­ti jam už ko­rup­ci­ją skir­tą 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Ši nu­tar­tis ga­li lem­ti di­džiau­sios Lo­ty­nų Ame­ri­kos ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mų baig­tį.

Teisėjų priimtas sprendimas reiškia, kad L. I. Lula da Silva, buvęs populiariausias Brazilijos vadovas ir spalio 7-ąją vyksiančių prezidento rinkimų favoritas, artimiausiomis dienomis gali būti suimtas.

Vienuolika teisėjų per trečiadienį prasidėjusį ir 10 valandų trukusį posėdį svarstė L. I. Lulos da Silvos prašymą nesiųsti jo į kalėjimą, kol jis parengs naują apeliaciją. Televizijos tiesiogiai transliuotas įtemptas teismo procesas Brazilijos visuomenę suskaldė ne mažiau negu pačius teisėjus ir iškėlė klausimų dėl demokratijos būklės šalyje.

Antradienį vakare apie 20 tūkst. žmonių dalyvavo demonstracijoje Brazilijos didžiausiame mieste San Paule, reikalaudami, kad buvęs prezidentas būtų įkalintas ir kad jam nebūtų leista dalyvauti rinkimuose. Trečiadienį sostinėje Brazilijoje vyko mažesnės eksprezidento šalininkų demonstracijos. Buvęs lyderis išlieka nepaprastai populiarus tarp gyventojų, ypač neturtingesniame šiaurės rytų regione.

Dešinieji 72 metų L. I. Lulą da Silvą laiko šalies politinį elitą krečiančios korupcijos veidu. Darbininkų partijos įkūrėjo įkalinimo jau seniai siekia prokurorai, vadovaujantys tyrimui dėl vadinamosios operacijos „Plovykla“, įtraukusios valstybinę naftos įmonę „Petrobras“, statybų įmones ir keletą politinių partijų.

Tačiau kairiųjų stovykla prisimena, jog L. I. Lulos da Silvos valdymas 2003–2010 metais buvo laikai, kai Brazilija naudojo savo turtą, kad dešimtis milijonų žmonių ištrauktų iš skurdo. Jie šią korupcijos bylą laiko suklastota siekiant, kad korupcija apkaltinti pagrindiniai dešiniosios stovyklos politiniai veikėjai, tarp jų dabartinis prezidentas Michelis Temeras, galėtų lengviau išsisukti.

L. I. Lula da Silva buvo nuteistas kalėti 12 metų ir vieną mėnesį už tai, kad paėmė kyšį – prabangius pajūrio apartamentus ir 1,1 mln. dolerių (maždaug 960 tūkst. eurų) grynaisiais. Jis skundė šį nuosprendį žemesnės instancijos teismui, bet pralaimėjo.