Briuselyje varžėsi Europos batų valytojai
Briu­se­lio is­to­ri­nė­se Šv. Hu­ber­to ga­le­ri­jo­se šeš­ta­die­nį įvy­ko pir­ma­sis Eu­ro­po­je ba­tų va­ly­to­jų kon­kur­sas, ku­rio me­tu maž­daug de­šimt da­ly­vių iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių ne­mo­ka­mai va­lė ba­tus klien­tams šio­je po­pu­lia­rio­je Bel­gi­jos sos­ti­nės vie­to­je.

Galiausiai avalynės pramonės specialistų žiuri įteikė tris nugalėtojų prizus – „Auksinius šepečius“ ir 500 eurų premijas „už geriausią techniką, geriausią klientų aptarnavimą ir geriausiam verslininkui“, pranešė televizija RTBF.

Be to, buvo surengta loterija, kurioje dalyviai galėjo laimėti avalynės priežiūros priemonių.

Kaip sakė konkurso 1847 metais atidarytame pirmajame parduotuvių pasaže Europoje organizatorius, asociacijos „European Shoe Shine“ pirmininkas Marcello Faraggi, tikslas buvo „pademonstruoti naują batų valytojo, kaip atgimstančios profesijos atstovo, įvaizdį“.

Pasak M. Faraggi, šis konkursas nuo šiol kasmet gegužės 26 dieną vyks kurioje nors Europos valstybėje. Gegužės 26-ąją batų valytojai paskelbė savo profesijos diena.