Briuselio simbolis pasipuošė lietuvių tautiniais rūbais
Mi­nint at­kur­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­tį, va­sa­rio 16 die­ną Briu­se­lio sim­bo­lis Man­ne­ken Pis pa­si­puo­šė lie­tu­vių tau­ti­niais rū­bais. Su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi lie­tu­viš­kais ska­nės­tais, skam­bė­jo lie­tu­vių cho­ro „Be lie­taus“ lie­tu­viš­kos dai­nos, Briu­se­lio mies­to fan­fa­rų or­kes­tras at­li­ko Lie­tu­vos him­ną.

Briuselyje Lietuvos vardas ir lietuvių atlikėjų muzika skamba jau dvi dienas iš eilės. Vasario 15 dieną Europos Sąjungos Tarybos pastate koncertavo instrumentinė grupė Subtilu-Z, džiuginusi į posėdžius besirenkančius ES valstybių atstovus akordeonais, birbyne ir mušamaisiais atliktais lietuvių ir pasaulio muzikos kūriniais. Koncertas ir šventiniai europiečių linkėjimai Šimtmečio proga Lietuvai tiesiogiai transliuoti „Lietuva ES“ Facebook paskyroje.

Jubiliejinis Briuselio Cinquantenaire parkas šį vakarą taip pat pasipuoš Lietuvos vėliavos spalvomis. Lazerių šou bus tiesiogiai transliuojamas Lietuvos ambasados Belgijoje Facebook paskyroje.

Lietuvos 100-mečio jubiliejaus šventė viešose Briuselio miesto vietose bei ES institucijose organizuota Lietuvos atstovybės ES ir NATO kartu su Lietuvos ambasada Belgijoje ir lietuvių bendruomenės pastangomis.