Brangiausias visų laikų automobilis
Įvai­rūs apie au­to­mo­bi­lius ra­šan­tys lei­di­niai skel­bia, kad 1963-ai­siais pa­ga­min­tas „Fer­ra­ri 250 GTO“ mo­de­lio au­to­mo­bi­lis pri­va­čia­me auk­cio­ne bu­vo par­duo­tas už 70 mln. JAV do­le­rių ir, ti­kė­ti­na, ta­po bran­giau­siai ka­da nors par­duo­tu au­to­mo­bi­liu, ra­šo agen­tū­ra „Mar­ket­Watch“.

Sandoris buvo privatus, taigi išsamesnė informacija nėra žinoma, nors žiniasklaida skelbia, kad naujuoju automobilio savininku tapo Ilinojaus valstijos verslininkas Davidas MacNeilas.

Šis automobilis 1964 metais laimėjo „Tour de France“ automobilių lenktynes. „Ferrari 250 GTO“ vertę drastiškai kelia ir tai, kad visame pasaulyje tebuvo pagaminti 36 šio modelio automobiliai.

Prieš tai didžiausia už automobilį paklota suma buvo 52 mln. JAV dolerių, kurie taip pat buvo sumokėti už „Ferrari GTO“ modelį. Tačiau specialistai pažymi, kad reti automobiliai savininkus galėjo keisti ir už dar didesnes sumas, bet apie sandorius paprasčiausiai buvo nutylėta.