Bandymai sustabdyti Michaelio Wollffo knygą nuėjo perniek
Do­nal­das Trum­pas ban­dė stab­dy­ti M. Wollf­fo kny­gos „Ug­nis ir įnir­šis: Trum­po Bal­tų­jų rū­mų vi­du­je“ (Fi­re and Fu­ry: In­si­de the Trump Whi­te Hou­se), ku­rio­je reiš­kia­ma griež­ta kri­ti­ka pre­zi­den­tui ir jo šei­mai. 

Leidėjas tuo tarpu nusprendė knygą išleisti keturiomis dienomis anksčiau nei planuota, rašo NRK.

Galite ją nusipirkti (ir perskaityti) rytoj. „Ačiū, pone prezidente, parašė knygos autorius socialiniame tinkle Twitter.“

Knyga į prekybą pateks keturiomis dienomis anksčiau nei planuota.