Balandžio dvidešimtoji – tarptautinė kanapių diena. Kodėl 420?
Šian­dien, ba­lan­džio 20-ąją, 11 va­lan­dą vil­nie­čiai rink­sis ­Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je ir reikš pa­lai­ky­mą ma­ri­hua­nos de­kri­mi­na­li­za­vi­mui ir ­var­to­ji­mui bei švęs ka­na­pių kul­tū­ros die­ną. 4/20 yra tarp­tau­ti­nis sim­bo­lis, vie­ni­jan­tis ma­ri­hua­nos rū­ka­lius. Ko­kia yra šio sim­bo­lio is­to­ri­ja ir ko­dėl jis pri­gi­jo?

Simbolio 420 ištakos siekia 1971 metus. Tų metų rudenį Šiaurės Kalifornijoje penkių paauglių rankose atsidūrė ranka pieštas žemėlapis, kuriame buvo nupiešta marihuanos pasėlio vieta. Jis turėjo būti San Francisko šiaurės vakaruose.

Save „The Waldos“ vadinusi draugų grupė,susitiko po pamokų, 4 val. 20 min. popiet, ir išvyko į lobio medžioklę. Tiesa, ieškomos vietos jie niekada taip ir neatrado. „Anuomet mes rūkydavome daug žolės“, – teigė Dave‘as Reddixas, grupelės narys, dabar – 63 metų filmų kūrėjas. „Pusė viso džiaugsmo glūdėjo pačiame paieškos procese“.

420 simbolis prilipo ir grupelė pradėjo jį naudoti gana dažnai. Tai daryti pradėjo ir vaikinų draugai, pažįstami, bei draugų draugai, kurių tarpe atsidūrė ir žymios roko grupės „The Grateful Dead“ nariai. Tuomet terminas pradėjo itin sparčiai plisti tarp grupės gerbėjų.

1990 metais, „High Times“ redaktorius Steve Bloomas pamatė 420 simbolį ant „The Grateful Dead“ koncerto skrajutės. Žurnalo redakcijos nariai pradėjo naudoti simbolį patys.

Anot Steve Bloomo, frazė yra tarsi pusiau slaptas kodas, kurį „žolės“ rūkytojai pastebi visur – ant pastatų numerių, net laikrodžių Quentino Tarrantino „Bulvariniame skaitale“.