Baigė universitetą po 68 metų
Oha­jo vals­ti­jos To­le­do mies­te (JAV) gy­ve­nan­tis 96-erių An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ve­te­ra­nas pa­ga­liau ga­vo uni­ver­si­te­to, ku­rį bu­vo me­tęs prieš 68 me­tus, dip­lo­mą.

1950 metais karo lakūnas Bobas Bargeris įstojo į Toledo universitetą. Po trejų metų jis liovėsi lankyti paskaitas, nes dėl darbo ir šeimos nebeturėjo kada mokytis. Tačiau prieš kelerius metus apie tai sužinojo vienas universiteto darbuotojas, susipažinęs su veteranu. Jis nepatingėjo pasirausti mokslo įstaigos archyvuose ir išsiaiškino, kad B. Bargerio išeitas kursas leidžia šiam pretenduoti į diplomą, kurį studentai gauna po dvejų studijų metų. Tuomet, kai B. Bargeris metė universitetą, tokio diplomo dar nebuvo.

Taip ilgaamžis, kurio žmona mirė 2011-aisiais, tapo vyriausiu per visą Toledo universiteto istoriją žmogumi, baigusiu šią aukštąją mokyklą. Jis jau pasirūpino, kad per šventę senelių namuose netrūktų degtinės ir viskio, – vakarėlyje dalyvaus apie 100 žmonių. Veteranas juokavo norintis dabar, kai turi diplomą, susirasti „švarų“ darbą, kuris leistų žaisti golfą.

„Apie tai nė nesvajojau, – prisipažino B. Bargeris. – Žinojau, kad nebegaliu grįžti mokytis. Įsitikinau – be gerų draugų šis senas pasaulis nebūtų vertas jame gyventi.“

Tiesą sakant, kai sausį seneliui buvo pranešta, kad galiausiai gaus mokslo laipsnį, jį tik suėmė juokas. Prieš savaitę universiteto darbuotojai atnešė veteranui pasimatuoti absolvento kepurę ir apsiaustą. Drabužiai Bobui tiko, jis džiaugėsi, kad gerai atrodys taip vilkėdamas.