Australai susiskaldę dėl povų
Aus­tra­li­jos sos­ti­nės val­džia ren­gia įsta­ty­mą, skir­tą ko­vai su lau­ki­niais po­vais, ku­rie ke­lia vis dau­giau prob­le­mų. Par­ei­gū­nai siū­lo kas­met pa­spęs­ti šiems pa­ukš­čiams spąs­tų, kad šie taip ne­plis­tų.

Kanberos miesto taryba imasi tokių priemonių, mat sulaukia daugybės gyventojų skundų. Pavyzdžiui, vienas jų piktinosi radęs povą, spoksantį į veidrodį vonios kambaryje. Dėl šių paukščių kyla ir eismo įvykių. Jie daro žalą vietos ekosistemai, nes konkuruoja su kitais laukinės gamtos atstovais dėl buveinių.

Kanbera – ne pirmas Australijos miestas, nusprendęs reguliuoti povų populiaciją. Sausį Brisbano valdininkai uždraudė gyventojams auginti šiuos paukščius. Tiems, kurie nepaklus nurodymui, gresia bauda iki 6,3 tūkst. Australijos dolerių (apie 4 tūkst. eurų).

AFP/Scanpix nuotrauka

Tačiau ne visi laiko povus nepageidaujamais įsibrovėliais. Kai kurie minėtų miestų gyventojai džiaugiasi spalvingais paukščiais. „Naktį povų dažnai galima pamatyti ant namų stogų. Jie yra tarsi bendruomenės dalis“, – sakė vienas vyras.

Povai kilę iš Pietų Azijos. Į Australiją juos atvežė britai. Šie puošnūs paukščiai turėjo būti laikomi namie, tačiau ilgainiui jie prisitaikė gyventi laisvėje ir išplito po visą šalį.