Aukcione – ypatinga perlų kolekcija
Šią sa­vai­tę auk­cio­nų na­mai „Sot­he­by's“ pra­ne­šė par­duo­dan­tys na­tū­ra­lių per­lų rin­ki­nį, ku­ris ka­dai­se pri­klau­sė Pra­ncū­zi­jos ka­ra­lie­nei Ma­ri­jai An­tua­ne­tei ir ku­rio vi­suo­me­nė ne­ma­tė du šimt­me­čius.

Pasak „Sotheby's“, Marija Antuanetė portretuose dažnai vaizduojama pasipuošusi perlais. Jie XVIII amžiaus pabaigoje buvo vertinami ne mažiau nei deimantai.

Šis perlų rinkinys viešai nematytas 200 metų. Vienas jo eksponatų – deimantinis pakabutis su natūraliu perlu – ekspertų vertinamas bemaž 2 mln. JAV dolerių (1,7 mln. eurų).

Šis perlų rinkinys viešai buvo nematytas 200 metų.

Kaip aiškino aukciono namų ekspertė Daniela Mascetti, kiekvienas kolekcijos papuošalas yra persmelktas istorijos. Marija Antuanetė – prieštaringai vertinama tragiško likimo moteris, į pasaulio istoriją įėjusi ne tiek dėl savo pasiekimų, kiek dėl nesėkmių.

Parmos Burbonų šeimos karališkųjų brangenybių aukcionas turėtų vykti Ženevoje lapkričio 12 dieną.