Atsisakė paskolinti politikui strutį
Prieš ke­le­tą die­nų Tbi­li­sio zoo­lo­gi­jos so­do ad­mi­nis­tra­ci­ja at­me­tė Sa­kart­ve­lo opo­zi­ci­nės par­ti­jos „Gir­či“ („Kan­ko­rė­žis“) ly­de­rio Zu­ra­bo Dža­pa­ri­dzės, pla­nuo­jan­čio kel­ti sa­vo kan­di­da­tū­rą į pre­zi­den­to pos­tą, ne­įp­ras­tą pra­šy­mą ke­lioms va­lan­doms pa­sko­lin­ti... stru­tį.

Į zoologijos sodą atvykęs Z. Džaparidzė padarė keletą didelio paukščio nuotraukų, o paskui raštu kreipėsi į zoologijos sodo administraciją, kad ši jį paskolintų.

Politikas paaiškino norintis liepos 13-ąją paimti strutį į Tbilisio miesto teismą. „Girči“ lyderis tądien bus teisiamas dėl teisėtvarkos pažeidimo ir atsisakymo vykdyti policijos pareigūnų nurodymus per demonstracijas, vykusias gegužę.

Z. Džaparidzės teigimu, strutis puikiai iliustruoja, kokią poziciją šiandien užima Sakartvelo teismas – slepia galvą smėlyje ir nemato realybės. Politikas žadėjo užtikrinti saugią paukščio kelionę į teismą ir pasirūpinti, kad jam nenutiktų nieko bloga.

Tačiau Tbilisio zoologijos sodo direktorius Zurabas Gurielidzė pareiškė, jog stručių jie neturi, o Z. Džaparidzė fotografavo emu. Pasak jo, šis Australijos paukštis gana agresyvus.

„Kad ir kaip ten būtų, kelioms valandoms skolinti gyvūno neįmanoma, nes transportavimas sukelia jam didžiulį stresą“, – aiškino direktorius. Z. Gurielidzė pasiūlė „Girči“ lyderiui rasti kitą išeitį.

Partiją „Girči“ prieš keletą metų įkūrė buvusio Sakartvelo prezidento Michailo Saakašvilio šalininkų grupė, atskilusi nuo valdančiojo Vieningojo nacionalinio judėjimo. Ši partija aktyviai siekia, kad Sakartvele būtų sušvelninta kovos su narkotikais politika.