Ar verta išsaugoti sovietinį meną? Jis grimzta užmarštin ne tik Lietuvoje
Ki­je­ve ra­do­si ak­ty­vis­tų, ku­rie ra­gi­na stab­dy­ti vi­so­je Ukrai­no­je spon­ta­niš­kai ki­lu­sį ko­mu­nis­ti­nių sim­bo­lių nai­ki­ni­mo ju­dė­ji­mą. So­viet­me­čio me­no ger­bė­jai ra­gi­na iš­sau­go­ti „švie­saus ry­to­jaus“ vi­zi­jas pa­pras­tai vaiz­da­vu­sias mo­zai­kas, tūks­tan­čiai ku­rių ka­dai­se tu­rė­jo skaid­rin­ti so­vie­ti­nių mies­tų pil­ku­mą nuo Vla­di­vos­to­ko iki Klai­pė­dos.
„Laisvės radijo“ portale rferl.org pažvelgta į tai, kokius sovietinio meno kūrinius siūloma išsaugoti ateities kartoms.

„Aplinkos apsauga“ (1974 metai) viename rytų Kijevo rajone.

Mozaikos miestuose ėmė plisti po 1918 metų, kai Leninas nusprendė, kad didžiuliai tapyti paveikslai ant pastatų neišlaikys atšiaurių žiemų poveikio. Sovietinė mozaika apleistame Pripetės mieste, netoli Černobylio.

Po 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos šimtuose Ukrainos miestų ir gyvenviečių žmonės ėmė naikinti sovietinius paminklus, bareljefus ir kitokį komunistų laikus primenantį „meną“. 2015 metais dekomunizacija buvo reglamentuota įstatymu.

Daugelis mozaikų padarytos iš aplinkos poveikiui atsparaus spalvoto stiklo – smaltos, kurį visai Sovietų Sąjungai daugiausiai tiekė Rytų Ukraina.

Bareljefas rytinėje Kijevo dalyje.

Vis daugiau sovietinių mozaikų, kaip šis 1970 metų kūrinys prie Nacionalinio vėžio instituto Kijeve, nyksta, o už jų išsaugojimą pasisako labai mažai žmonių.

Menininkų platforma „Izoliacija“ ir jos narė Katerina Filiuk yra tarp negausių sovietinių mozaikų išsaugojimo šalininkų. 2017 metais sukurtos grupės nariai visoje Ukrainoje ieško sovietinių mozaikų, jas fotografuoja ir kovoja už jų išsaugojimą.

Barljefas ant vienos iš Kijevo mokyklų. „Problema ta, kad Sovietų Sąjungos nebėra, bet liko šis paveldas. Kas juo pasirūpins? Nepaisant ideologinės potekstės, tai yra paveldas, kurį turime išsaugoti“, – sakė Katerinia Filiuk „Laisvės radijui“.

Daugelis ukrainiečių nesutinka su aktyvistės nuomone ir pastatų savininkai kartais patys ima ardyti sovietines mozaikas. Kartais jos sunyksta pčios. Nuotraukoje pavaizduoti mozaikų fragmentai, kuriuos surinko ir saugo „Izoliacijos“ aktyvistai.

Mozaika, puošianti Kijevo juvelyrikos gamyklą.

Pietų Kijeve esančio restorano „Budmo“ mozaika. „Izoliacijos“ aktyvistai planuoja sukurti mobiliąją programėlę, leisiančią vartotojui „apkeliauti“ visas sovietines mozaikas Ukrainoje.

Ukrainos kaimo gyvenimą vaizduojantis bareljefas puošia restorano „Budmo“ interjerą. Aktyvistai skundžiasi, kad prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, beveik nebeįmanoma surinkti lėšų sovietinių mozaikų išsaugojimui.

Mozaika Kijevo metro.

Dar neseniai šį bareljefą Kijevo metro slėpė metalinė pertvara. Mozaika atidengta po to, kai nuo jos demontavo kūjį ir pjautuvą.

„Dabarties kalviai“ puošia įėjimą į Barnuolinių tyrimų centrą Kijeve.