Ar lėktuvams reikia „poilsio“?
Gy­ve­na­me ne­įti­kė­ti­nais lai­kais, kuo­met Že­mė ne­bė­ra to­kia di­de­lė, ko­kia bu­vo prieš ke­lis de­šimt­me­čius. Ži­no­ma, jos dy­dis iš ti­krų­jų ne­su­si­trau­kė, ta­čiau da­bar kaip nie­ka­da leng­vai ga­li­me pa­siek­ti ir to­li­miau­sius pla­ne­tos kam­pe­lius.

Net ir neseniai pradėti tiesioginiai skrydžiai iš Jungtinės Karalystės į Australiją nebestebina. Visgi, kartais žmonėms kyla klausimas – ar po itin ilgo skrydžio lėktuvui būtina daryti pauzę? Ar jam reikia pailsėti?

Skrydis iš Londono į Pertą trunka beveik 17 valandų. Atgal – dar ilgiau. „Qantas“ oro linijos nori priartinti Australiją prie pasaulio, todėl ir pradėjo vykdyti šį maršrutą. Nors kelionė yra tikrai ilga, šis maršrutas leidžia australams lengviau patekti į Europą, o britams – aplankyti Australiją. „Qantas“ planuoja vėliau nutiesti tiesioginį maršrutą tarp Sidnėjaus ir Londono, o kiek vėliau pradėti vykdyti ir tiesioginį skrydį į Niujorką.

Šie planai technologine prasme jau pasiekiami – tokie atstumai šiuolaikinių lėktuvų negąsdina. Visgi, žmonėms kartais kyla klausimas – ar reikalinga pauzė po tokio skrydžio techniniam lėktuvo aptarnavimui, ar jis gali skristi iš karto?

Lėktuvui poilsio nereikia. Tačiau pauzė neišvengiamai būną dėl to, kad reikia užpildyti lėktuvo degalų ir vandens bakus, išvalyti saloną, pasikeisti įgulai. Taip pat kartais priežiūros reikalauja skirtingi lėktuvo mazgai. Civilinė aviacija yra tokia saugi dėl to, kad galioja sudėtingi ir griežti reikalavimai – atskiri lėktuvo komponentai turi priežiūros periodus, kurių būtina laikytis. Taigi, pauzės metu lėktuvas gali būti apžiūrimas.

Kai kurie lėktuvo mazgai negali būti naudojami per dažnai. Pavyzdžiui, stabdžiai. Jei lėktuvui kylant iškyla kokia nors problema (pavyzdžiui, kliūtis ant tako) ir tenka staiga stabdyti, lėktuvas negali tiesiog apsisukti ir bandyti kilti iš naujo. Staigiai stabdant, jei lėktuvas jau spėjo įsibėgėti, stipriai įkaista stabdžiai, todėl tenka palaukti maždaug pusvalandį. Aišku, keleiviai tokiais atvejais dažnai būna išsigandę, todėl tas pusvalandis reikalingas ir jiems.

Taigi, lėktuvui poilsis nėra reikalingas, tačiau pauzės išvengti yra beveik neįmanoma. Ypač po ilgų maršrutų, nes tenka papildyti degalų bakus, vandens ir maisto atsargas, išvalyti saloną, kartais – pasikeisti įgulai.