Aptikta nepaliesta Berlyno sienos dalis
Vo­kie­čių is­to­ri­kas ir kraš­to­ty­ri­nin­kas Chris­tia­nas Bor­man­nas šiau­ri­nė­je sos­ti­nės da­ly­je, ap­sau­gi­nė­je miš­ko juo­sto­je tarp Šen­hol­co ir Rai­ni­ken­dor­fo ra­jo­nų, ap­ti­ko pa­mirš­tą 80 me­trų il­gio Ber­ly­no sie­nos da­lį.

Kaip sakė 37 metų Ch. Bormannas, tai paskutinis išlikęs originalus sienos fragmentas. Ant jos yra spygliuotos vielos ir apsauginės sistemos signalinių kabelių likučių.

Istorikas mėgėjas tvirtina žinojęs apie pamirštą dalį nuo 1999 metų, tačiau niekam to nesakęs. Jis nusprendė atskleisti šią informaciją, nes norėjo, kad siena, kaip istorinis paminklas, būtų išsaugota.

Šaltojo karo simboliu tapusi Berlyno siena iškilo 1961 metų rugpjūtį ir tris dešimtmečius dalijo miestą į dvi dalis. Visas jos ilgis siekė 155 kilometrus.

1990-aisiais Berlyno siena buvo nugriauta. Nedidelės jos dalys išsaugotos kaip to laikotarpio istorinių įvykių atminimas ir paverstos meno galerija po atviru dangumi.