Altajuje gyvavo dvi skirtingos neandertaliečių grupės
Šią sa­vai­tę Ru­si­jos moks­li­nin­kai pa­skel­bė, kad prieš ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių me­tų Al­ta­ju­je gy­ve­nę ne­an­der­ta­lie­čiai pri­klau­sė dviem ge­ne­tiš­kai skir­tin­goms gru­pėms.

Pasak Archeologijos ir etnografijos instituto darbuotojo Maksimo Kozlikino, tarp senovinių žmonių kaulų, rastų garsiajame Denisovo urve, buvo aptikta tiek klasikinių (Artimųjų Rytų arba Vakarų Europos), tiek kažkokios naujos grupės – Altajaus neandertaliečių – palaikų, išsiskiriančių savitu genomu.

Tyrėjas atkreipė dėmesį, kad Denisovo urve rasta tik neandertaliečių kaulų, bet neaptikta jokių jų kultūros liekanų, pavyzdžiui, akmeninių įrankių. Todėl kyla klausimų, kaip toje pačioje teritorijoje galėjo gyvuoti dvi skirtingos šių senovinių žmonių grupės.

„Šiuo metu aiškiai nustatyta, kad gyvenusieji urve – Denisovo žmonės ir neandertaliečiai – ten gentainių nelaidodavo. Tuos kaulus veikiausiai atnešė plėšrūnai. Apie tai byloja graužimo žymės. Be to, be žmogaus DNR, iš kaulų buvo išskirta urvinių hienų DNR. Altajaus urvuose taip pat nėra kanibalizmo požymių“, – aiškino M. Kozlikinas.

Hienos įsikurdavo tik žmonių negyvenamuose urvuose. Tikėtina, kad vasarą tenykščiai gyventojai praleisdavo medžioklės stovykloje, iš kurios būdavo patogu stebėti medžiojamų žvėrių judėjimą.

Mokslininkai nustatė, kad pirmieji Denisovo žmonės tame urve apsigyveno maždaug prieš 300 tūkst. metų. Taip pat rasta keletas kaulų ir dantų, priklausiusių prieš 200–100 tūkst. metų gyvenusiems šios savitos grupės žmonėms.

Archeologų duomenys rodo, kad Denisovo žmonės į Altajų atkeliavo maždaug prieš 300 tūkst. metų su didelės migracijos iš Artimųjų Rytų banga. Neandertaliečiai gyveno Altajuje prieš 70–50 tūkst. metų. Jų pėdsakų rasta Denisovo urve ir netoliese esančiuose Čiagyrkos bei Okladnikovo urvuose.

Paleogenetiniai tyrimai atskleidė, kad šiuolaikiniai Melanezijos, Papua Naujosios Gvinėjos gyventojai ir Australijos aborigenai tebeturi apie 6 proc. Denisovo žmonių genų. Tuo metu šiuolaikiniai Eurazijos gyventojai apie 4 proc. genomo paveldėjo iš neandertaliečių.