Alpinistai Lietuvos vėliavą iškels į 3,823 metrų aukštį
Jung­ti­nio al­pi­nis­tų klu­bo at­sto­vams per­duo­ta Lie­tu­vos vė­lia­va, vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100 – ečio pro­ga bus iš­kel­ta vie­no­je iš Pra­ncū­zi­jos Al­pių vir­šū­nių.

„Netrukus minėsime labai svarbią visai mūsų istorijai datą – Lietuvos atkūrimo 100 – etį. Laisvę ir nepriklausomybę iškovoti gali tik drąsūs, ryžtingi, tėvynę mylintys žmonės. Tad labai simboliška, jog Lietuvos alpinistai nusprendė paminėti šią šventę iškeldami mums visiems brangią trispalvę Prancūzijos Alpėse. Sveikinu su artėjančią švente ir linkiu jums sėkmingai šturmuoti vis aukštesnes viršukalnes“,– įteikdamas vėliavą sakė premjeras Saulius Skvernelis.

Atsižvelgiant į kalnų būklę ir orų sąlygas, Lietuvos alpinistai šimtmečio proga numato iškelti Lietuvos vėliavą vienoje iš Prancūzijos Alpių viršūnių – Mont Dolent, kurios aukštis 3,823 metrų. Ji stūkso trijų valstybių Šveicarijos, Italijos ir Prancūzijos sankirtoje.

Jungtinis alpinistų klubas (JAK) įkurtas 2007 metų pabaigoje, pernai pažymėjo savo dešimtmetį. Šiuo metu JAK vienija 16 narių, kurie yra aktyvus alpinistai ir entuziastingi šio sporto propaguotojai.