A. M. Mozarto rankraščiai išparduodami aukcione
Ope­ros „Fi­ga­ro ve­dy­bos“ pa­sku­ti­nio veiks­mo pir­mas juo­draš­tis, par­ašy­tas kla­si­ki­nės mu­zi­kos ge­ni­jaus Wolf­gan­go Ama­deu­so Mo­zar­to, par­duo­da­mas Par­yžiaus auk­cio­ne už pu­sę mi­li­jo­no eu­rų.

1786-aisiais datuojamas išskirtinis rankraštis priskiriamas kompozitoriaus karjeros Vienoje viršūnei. Šį kūrinį, pavadintą „Scena su rondo“ („Scena con Rondo“), W. A. Mozartas iš pradžių parašė kaip rečitatyvą, kurį turėjo atlikti Figaro nuotaka Siuzana, bet vėliau savo sumanymo atsisakė ir pakeitė dabar legendine tapusia arija „Ateik, neužtruk“ („Deh vieni, non tardar“).

„Šie keturi puslapiai ypač svarbūs. Jie atskleidžia dirbantį W. A. Mozartą, kuris stengiasi sugalvoti kitą sceną paskutiniam operos veiksmui“, – aiškino ekspertas Thierry Bodinas.

Kūrinys parduodamas su kitu W. A. Mozarto rankraščiu – serenados apie jaunystę fragmentu, parašytu kompozitoriaus, kai jam buvo vos 17 metų. Pasak Th. Bodino, serenadą tikriausiai užsakė „Mozartų šeimos draugas Zalcburgo kancleris savo sūnaus studijų pabaigai paminėti“. Iš anksto buvo tikimasi, kad galutinė fragmento kaina sieks 120–150 tūkst. eurų.

Šie rankraščiai yra dalis Prancūzijos valstybės išparduodamos kolekcijos, kurią sukaupė dabar bankrutavusi investicinė įmonė „Aristophil“. Ji buvo uždaryta prieš trejus metus kilus skandalui. Investuotojai prarado 850 mln. eurų. 130 tūkst. rankraščių ir istorinių dokumentų, į kuriuos savo santaupas įdėjo „Aristophil“ investuotojai, per artimiausius šešerius metus bus parduoti aukcionuose, kuriuos rengia „Ader Nordmann“ ir dar trys prancūzų aukcionų namai: „Artcurial“, „Drouot Estimations“ ir „Aguttes“.