6 laipsnių šaltis prezidento nešgąsdino
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ap­lan­kė Tve­rės sri­ty­je įsi­kū­ru­sį or­to­dok­sų vy­rų vie­nuo­ly­ną da­ly­va­vo tra­di­ci­nė­se Vieš­pa­ties Krikš­to šven­tės mau­dy­nė­se le­di­nia­me van­de­ny­je, pra­ne­šė vals­ty­bės va­do­vo spau­dos se­kre­to­rius Dmi­tri­jus Pes­ko­vas.

„Viešpaties Krikšto šventės proga Putinas dalyvavo liturgijos dalyje ir ... Viešpaties Krikšto šventės maudynėse Seligero ežere“, – sakė jis.

Pasak prezidento atstovo, šiemet įprastų šios šventės šalčių centrinėje Rusijos dalyje nėra, todėl „temperatūra ežero rajone šią naktį nebuvo nukritusi daugiau kaip 6–7 laipsnius žemiau nulio“.

D. Peskovas taip pat sakė, kad 65 metų V. Putinui tai nebuvo pirma Viešpaties Krikšto šventės ledinių maudynių patirtis.

„Prezidentas jau daug metų pasineria į eketę“, – nurodė jis.

Sausio 19 dieną krikščionys ortodoksai mini Viešpaties Krikštą Jordano upėje. Išvakarėse tikintieji iškilmei rengiasi pasninku ir maldomis.

Tikima, kad sausio 19-osios naktį vanduo visame pasaulyje tampa švęstu ir įgyja stebuklingų gydomųjų savybių.

Kaip rodo prognozės, nuo 1999 metų prezidento arba premjero poste Rusijai vadovaujantis V. Putinas kovo 18-ąją veikiausiai bus perrinktas dar vienai kadencijai.

Ketverius metus iš eilės žurnalo „Forbes“ įtakingiausiu pasaulio žmogumi išrenkamas V. Putinas turi dziudo juodąjį diržą ir sėkmingai kuria „mačo“ įvaizdį, jodinėdamas žirgu iki pusės apsinuoginęs po Sibiro platybes arba pozuodamas nuotraukoms su kone su visais laukiniais Rusijos plėšrūnais, pavyzdžiui, tigru, snieginiu leopardu ir baltuoju lokiu.