5 dalykai, kodėl pavojingi linksmi testai socialiniuose tinkluose
Pa­sta­ruo­ju me­tu so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vis la­biau po­pu­lia­rė­ja tes­tai, vi­lio­jan­tys pa­ma­ty­ti, ne­va kas kaip at­ro­dy­tų po 70 me­tų, ko­kį gy­vū­ną pri­me­na, į ko­kį gar­sų žmo­gus pa­na­šus ir taip to­liau. Tes­tai pa­na­šūs į ne­kal­tus žai­di­mus, bet iš tie­sų jie yra pa­vo­jin­gi.

Norint pasinaudoti kuriuo nors siūlomu nemokamu testu, socialinio tinklo, dažniausiai „Facebook“, vartotojas turi paspausti, kad suteikia prieigą prie savo paskyros. Tada, kiek palaukęs, gauna rezultatą. Tačiau, kaip sakoma, nemokamas sūris būna tik spąstuose. Būtų naivu manyti, kad kažkas tiesiog neturi ką veikti, todėl svarsto, kokių pramogų sumanyti socialinių tinklų vartotojams, nieko už tai negaudami. O gauna tikrai sočiai – daug privačios vartotojo informacijos.

1. Pasidaro prieinami visi duomenys

Kai „Facebook“ vartotojas sutinka leisti prieiti prie asmeninių duomenų, jis laisva valia suteikia informaciją apie savo amžių, lytį, draugus, elektroninio pašto adresą, geografinę lokaciją, savo nuotraukas. Tai daro neatlygintinai ir visam laikui. Ši informacija gali būti saugoma bet kur ir būti perduota bet kam, naudojama bet kokiems tikslams.

2. Klodai reklamdaviams ir siaubas vartotojams

Žaidžiant su tokiais testais, nederėtų stebėtis, jei visais įmanomais kanalais pradeda nestabdomai plūsti reklama. Įkyri ir nepageidaujama. Tokia, kurios sunku atsikratyti.

3. Nuotraukos gali atsidurti nežinia kur.

Socialinio tinklo vartotojo nuotraukas, prie kurių jis suteikė prieigą, gali atsidurti ten, kur jis visai nesitiki. Tai gali tapti nemaloniu siurprizu, jei fotografiją pradėtų naudoti reklamoje ar net kokiose nederamose interneto svetainėse. Tačiau tai ištaisyti sudėtinga, nes vartotojas pats suteikė leidimą.

4. Gali pradėti naudotis asmens vardu

Piktavaliai gali pradėti naudotis vartotojo vardu savo blogiems tikslams siekti. Gali siųsti laiškus to asmens vardu, tarkime, giminaičiams, bičiuliams, kolegoms, vadovams. Vartotojo vardu gali bandyti daryti įvairias aferas. O įtarimai pirmiausia kristų tam asmeniui.

5. Pasiteisinimai neveiktų

Socialiniuose tinkluose siūlomi testų rezultatai tėra atsitiktinumai, o ne tyrimai. Tačiau vartotojas, supratęs tokių žaidimų beprasmiškumą, nebegali ištaisyti, ką padarė. Asmeniniai duomenys jau „nuplaukė“. Jei kas nors juos nederamai panaudotų, dėl to kilus problemų, vartotojas negalėtų teigti, kad informacija buvo pavogta, nes pats suteikė prie jos prieigą.

Pagal „Dožd“