„Stalino mirtis“ Baltarusijoje bus rodomas
Bal­ta­ru­si­jo­je bus ro­do­mas fil­mas „Sta­li­no mir­tis“ (Death of Sta­lin) , ku­rį užd­rau­dė Ru­si­ja; bal­ta­ru­sių Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ne­nus­ta­tė ja­me jo­kių ša­lies įsta­ty­mų pa­žei­di­mų, nu­ro­dė at­sto­vai.

„Vidaus ekspertų komisijos specialistai peržiūros metu nenustatė filme įstatymų pažeidimų. Pastabų dėl filmo demonstravimo kino teatruose nėra“, – pirmadienį sakė Kultūros ministerijos atstovas.

Britų režisieriaus Armando Iannucci filmo, kuriame pasitelkiant satyrą vaizduojamos grumtynės dėl valdžios po Stalino mirties 1953 metais, demonstravimas Baltarusijoje sausio pabaigoje buvo sustabdytas, nes Kultūros ministerija turėjo jį įvertinti.

Tuo tarpu Rusijos kultūros ministerija priėmė sprendimą atšaukti leidimą rodyti šį filmą, kurį pareigūnai ir garsūs menininkai pavadino įžeidžiamu ir ekstremistiniu.

Daugelis šį ministerijos sprendimą įvertino kaip cenzūrą.

Komedijos pasaulinė premjera įvyko rugsėjo mėnesį Toronto kino festivalyje. Filme vaidina tokie aktoriai kaip Jasonas Isaacsas, Оlga Kurylenko, Steve'as Buscemi ir Rupertas Friendas.