„Sostų karų“ pasaulį įvertino laisvių gynėjai: blogiau tik Šiaurės Korėjoje
Fan­tas­ti­kos mė­gė­jų gar­bi­na­mos „Sos­tų ka­rų“ epo­pė­jos veiks­mas vyks­ta Ves­te­ro­se – kon­ti­nen­te, pa­da­lin­ta­me į 7 ka­ra­lys­tes. Au­to­ri­te­tin­giau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių lais­vės in­dek­so ver­tin­to­jų „Free­dom Hou­se“ ver­dik­tas Geor­ge­‘o R. R. Mar­ti­no su­gal­vo­toms 7 ka­ra­lys­tėms ne­gai­les­tin­gas – „ne­lais­vos“.

Kaip pažymi „Freedom House“, Vesterosą valdo konstituciškai neribojama absoliutinė monarchija ir pilietinių karų krečiamas kontinentas nei vienu kriterijumi nenusipelno „laisvo“ įvertinimo. Iš 100 galimų taškų Vesterosas pelnė tik 6 ir pasirodė kiek blogiau už nei Saudų Arabiją ir Somalį. Tačiau fantastinių karalysčių gyventojai gali guostis tuo, kad tikrame pasaulyje yra net 2 valstybės, kuriose laisvės dar mažiau – Šiaurės Korėja ir Sirija.

„Praėjusius metus Vesterose temdė siaubingi žiaurumai – grupinės egzekucijos, kankinimai ir cheminio ginklo panaudojimas (drakono alsuojama liepsna)“, – teigė „Freedom House“ atstovas Archas Puddingtonas. „Reikalų žinoma nepagerino ir nemirėlių armijos įsiveržimas, tačiau Vesterose laisvės nebuvo ir iki prasidedant šiam karui“, – teigė mokslininkas.

„Freedom House“ atlikta analizė rodo, kad „Sostų karų“ žemyne nėra laisvai renkamų institucijų arba taikios politinės veiklos, o politinė ir ekonominė galia sukoncentruota nedidelės andalų etninės mažumos rankose. Klęsti korupcija, o anksčiau egzistavusią minimalią įstatymų viršenybę nušlavė pilietinis karas. 7 karalystėse sistemingai pažeidžiamos asmens laisvės. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į paplitusį seksualinį smurtą.

Pernai padėtis pablogėjo

Ilgalaikis pilietinis karas pernai komplikavosi dėl dviejų invazijų iš išorės – iš už jūros esančio Eso ir iš šiaurės. „Freedom House“ pažymi, kad šie įvykiai kelia naujų abejonių dėl galimybių atkurti taiką.

Vyriausybinės ir sukilėlių pajėgos vykdė masines egzekucijas, kas rodo, kad ir prieš karą buvusi nominali įstatymo valdžia, dabar dar labiau sumenko.

Užfiksuoti bent 2 atvejai, kai sukilėlių pajėgos panaudoj drakono ugnį – natūralų cheminį ginklą.

Viena iš pretendenčių į Vesteroso sostą – Denerisė Targarijietė – įsiveržė į kontinentą su svetimšalių armija ir sugebėjo užsitikrinti kai kurių sukilėlių frakcijų palaikymą. Tačiau vyriausybinės karalienės Sersėjos pajėgos sučiupo keletą sukilėlių lyderių iš Geležinių salų ir toli pietuose esančio Dorno. Vyriausybinėms pajėgoms patyrus skaudų pralaimėjimą cheminį ginklą panaudojusiems varžovams, Denerisė ir Sersėja sudarė trapias paliaubas.

Tuo pat metu iš šiaurės į Vesterosą įsiveržė Negyvėlių armija, pralaužusi Rytų Sargybos įtvirtinimus ir išžudžiusi kol kas nenustatytą skaičių Laisvosios Tautos pabėgėlių, tarnavusių šiauriečių separatistų vadeivai.

„Freedom House“ studija parodė, kad visuose 9 Vesteroso regionuose klesti politinis ir ekonominis chaosas, 4 regionų dinastijos teisiškai laikomos sunaikintomis, kituose regionuose tęsiasi antivyriausybiniai sukilimai, o reali karalienės valdžia nesiekia toliau sostinės apylinkių.

„Vienintelis dalykas, galintis užtikrinti ilgalaikę taiką Vesterose – politinė sistema, kurioje visi galėtų pasireikšti vienodomis sąlygomis: valdžios rotacija, mažumų teisių apsauga ir įstatymo viršenybė“, – teigė Archas Puddingtonas. „Kai tik nemirėlių armija bus nugalėta, visos konfliktuojančios šalys turėtų susitarti dėl demokratinės konstitucijos projekto“, – pasiūlė „Freedom House“ atstovas.

Visą „Freedom House“ ataskaitą apie padėtį Vesterose galite perskaityti čia.