„Radiocentras“: kaimynai lenkai – mylėkite mus!
Apk­lau­sos skel­bia, kad mū­sų kai­my­nai len­kai ne­la­bai mėgs­ta lie­tu­vių. Len­kai mėgs­ta ita­lus ir če­kus, o štai lie­tu­viai – apk­lau­sos ga­le. To­dėl „Ra­dio­cen­tras“ ėmė­si links­mos ini­cia­ty­vos – su­ar­tin­ti lie­tu­vius ir len­kus. 

Tik kas trečias lenkas sako, kad lietuviai – mieli, o štai net kas ketvirtas kaimynas į mūsų pusę žiūri kreivai.

Ir štai „Radiocentras“ nutarė parodyti, kaip lietuviai išties mėgsta kaimynus ir sukūrė jiems skirtą dainą. Daina, pasakojanti kaip ir kodėl lietuvaičiai mėgsta savo kaimynus, socialiniuose tinkluose jau perklausyta 40 tūkst. kartų ir kasdien vis daugiau lietuvių ir, tikimės, lenkų, sužino apie lietuvių neblėstančią meilę bičiuliams kaimynams.