„Mona Liza“ galbūt leisis į kelionę
Leo­nar­do da Vin­ci gar­su­sis pa­veiks­las „Mo­na Li­za“, be­veik vi­sus 500 me­tų pra­lei­dęs Par­yžiu­je, ne­tru­kus ga­li leis­tis į re­tą ke­lio­nę po Pra­ncū­zi­ją. Šią ži­nią ne­se­niai pa­skel­bė kul­tū­ros mi­nis­trė.

Francoise Nyssen radijo stočiai „Europe 1“ sakė, kad rimtai svarsto galimybę surengti pačių vertingiausių šalies meno šedevrų keliaujančią parodą. Ministrė nemato priežasčių, dėl kurių šie kūriniai turėtų būti laikomi vienoje vietoje.

Savo paslaptinga šypsena tūkstančius menininkų ir meno gerbėjų užbūrusi „Mona Liza“ kasmet į Luvro muziejų sutraukia milijonus lankytojų. Tačiau iš muziejaus paveikslas iškeliauja labai retai. Pareigūnai aiškina, kad taip siekiama išsaugoti šią trapią meno vertybę nesugadintą ir užtikrinti jos saugumą.

Prancūzijos šiaurinio miesto Lanso, kuriame nuo 2012 metų veikia Luvro filialas, meras jau paskelbė, kad būtų suinteresuotas priglausti paveikslą. Paskutinį kartą šis buvo išvežtas iš Luvro į parodas Tokijuje ir Maskvoje 1974 metais. Prieš tai, 1963-iaisiais, paveikslas dar kelis mėnesius išbuvo Vašingtone ir Niujorke, o per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus jis buvo išvežtas iš muziejaus saugoti.