„Facebook“ sprogsta nuo reakcijų į žlugusią Mindaugo Basčio apkaltą
Ati­mti par­la­men­ta­ro man­da­tą iš prie­sai­kos su­lau­žy­mu bei Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mu kal­tin­to Min­dau­go Bas­čio Sei­mui pri­trū­ko bal­sų. Ką apie tai ma­no po­pu­lia­rūs so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ ko­men­ta­to­riai?

Žurnalistas, televizijos laidų vedėjas Andrius Tapinas, pažymėjęs, kad Seime vyko vienas svarbiausių balsavimų dėl apkaltos Seimo nariui, socialiniame tinkle atkreipė dėmesį: „13 veikėjų nesiteikia atnešti mėsų į darbą, 11 sugadina biuletenius. Kadangi balsavimas slaptas, visuomenė net nežino, kas šitie mūsų dienų herojai. O po to Seimo pirmininkas kalba apie tai, kad reikia dirbti žmonėms ir gerinti Seimo prestižą.“

Pasak A. Tapino, iš kartoninių muliažų Seimo salėje būtų daugiau naudos ir prestižo.

Žurnalistas Rimvydas Valatka mano: „Karbauskininkai išgelbėjo Basčio kailį. Karbauskis ir Skvernelis dėl to apkaltino opoziciją. Turime valdžią, kuriai visada dėl visko kalti kiti, ir niekada ji pati.“

Nors R. Valatkos įsitikinimu, valdžia pirmiausia tam ir duodama, kad kažkas prisiimtų atsakomybę už tai, kas vyksta valstybėje. Juolab tokioje valstybėje, kurioje sisteminės opozicijos praktiškai nebėra.

„Taigi meluoti galima, bet ir saiko turėkit, gandriniai“, – komentarą baigė žurnalistas.

Žurnalisto Audriaus Bačiulio teigimu, pasakyti, kad čia trūksta keiksmažodžių, būtų netiesa, nes tai – ne tas atvejas, kai reikia keiktis, čia veikti reikia.

„Šitą visiškai neįgalų realaus pavojaus valstybei akivaizdoje Seimą reikia griauti, kartu su tokia pat neįgalia Vyriausybe. Ir griauti nedelsiant, – socialiniame tinkle tikino žurnalistas. – Šiaip griauti Seimą su Vyriausybe reikėjo ir buvo galima dar pernai vasaros gale, kai skilus socialdemokratams subyrėjo valdančioji koalicija.“

A. Bačiulio žodžiais, Andrius Kubilius net garsiai apie tai prabilo, bet „progresyvusis Tėvynės Sąjungos jaunimėlis pakrovė į pampersą, mat iš Daukanto gatvės nuskambėjo nu-nu-nu„. Žurnalistas klausė: biudžetas, reformos, ką Europa pasakys, iš kur pinigų pirmalaikiams rinkimams gausit?

„Užtai dabar turi valstybės išdaviką Seime ir nebežino, ką daryti, nes valdantieji dėjo didelį mėšliną čebatą ant visų įrašų facebooke, o kofeino jaunimėlis daužyti Seimo langus neis, oras prastas ir policija lazdų išrašyti gali,“ – komentavo A. Bačiulis.

Publicistas ir žurnalistas Romas Sadauskas uždavė klausimą: „Ar Seimo nariai, nepritarę priesaiką sulaužiusio Basčio apkaltai, patys tokiu būdu nesulaužė priesaikos?“