Žydų šeimai sugrąžintas paveikslas
Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą nu­žu­dy­to žy­dų kil­mės pra­ncū­zų po­li­ti­ko ir pa­sip­rie­ši­ni­mo ly­de­rio pa­vel­dė­to­jams su­grą­žin­tas na­cių ati­mtas pa­veiks­las.

George'ui Mandeliui priklausęs Thomaso Couture'o sukurtas „Sėdinčios jaunos moters portretas“ buvo rastas 2012 metais velionio kolekcininko Corneliuso Gurlitto meno kolekcijoje, vokiečių pareigūnams atliekant tyrimą, susijusį su viena mokesčių byla.

Atsiskyrėliškai gyvenęs bavarų kolekcininkas 1,5 tūkst. meno kūrinių kolekciją paveldėjo iš savo tėvo Hildebrando Gurlitto. Šis buvo meno pirklys, prekiavęs nacių konfiskuotais meno kūriniais. Daugelis jų buvo atimti iš žydų, tačiau jų buvusių savininkų nustatymas vyksta lėtai, ir tik maža dalis kūrinių sugrįžo teisėtiems paveldėtojams.

Perduodama paveikslą G. Mandelio giminaičiams kultūros ministrė Monika Gruetters pažadėjo daryti viską, kad pagrobtos meno vertybės būtų sugrąžintos.