Žuvo Kinijos bendrovės HNA vadovas
Ki­ni­jos vers­lo kong­lo­me­ra­to „HNA Group“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir vie­nas iš įkū­rė­jų Wan­gas Jia­nas žu­vo per ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą pie­ti­nė­je Pra­ncū­zi­jos da­ly­je, tre­čia­die­nį pa­skel­bė įmo­nė.

Trumpame pranešime HNA valdyba informavo, kad 57-erių vadovas „netyčia nukrito ir sunkiai susižalojo, o pastangos jį išgelbėti buvo nesėkmingos“.

„Kartu mes gedime ypatingo lyderio ir pavyzdinės asmenybės netekties. Jo vizija ir vertybės toliau bus tarsi švyturys visiems, kurie buvo pakankamai laimingi, kad jį pažinotų“, – rašo HNA.

Šiuo metu daugiau Wango Jiano žūties aplinkybių nepateikiama.

„HNA Group“ veiklą pradėjo kaip nedidelės avialinijos, aptarnaujančios Hainano provinciją, bet įmonė pastaraisiais metais ėmė sparčiai plėstis.

Bendrovės turtas vertinamas apie 230 mlrd. JAV dolerių. HNA valdo pasaulinę verslo imperiją bei veikia, aviacijos, turizmo ir finansų rinkose

Tačiau HNA pradėjo jausti spaudimą Pekinui pradėjus kovą prieš rizikingą, skolų palaikomą tarptautinę kinų įmonių plėtrą.

Siekdamas išsimokėti skolas, konglomeratas ėmė pardavinėti dalį savo verslo imperijos.