Žurnalistės žudikas prisipažino “nenorėjęs žudyti aukos“
Vie­nas Vo­kie­ti­jos teis­mas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad ša­ly­je su­lai­ky­tas vy­ras, įta­ria­mas nu­žu­dęs ir iš­ža­gi­nęs bul­ga­rų te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tę Vik­to­ri­ją Ma­ri­no­vą, bus ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis iš­duo­tas Bul­ga­ri­jai.

„Galima greitai tikėtis įtariamojo ekstradicijos“, – sakoma Celės apygardos teismo pranešime.

Jame taip pat teigiama, kad įtariamasis per tardymą prisipažino „nenorėjęs žudyti aukos ir neigė ją išžaginęs“.

Nedideliame privačiame Rusės televizijos kanale TVN pokalbių laidą apie aktualijas vedusios 30-metės V. Marinovos kūnas buvo aptiktas praėjusį šeštadienį. Žiaurus nusikaltimas sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo.