Žurnalistai Venesueloje tapo įkaitais
Mad­ri­das ket­vir­ta­die­nį par­ei­ka­la­vo ne­del­siant pa­leis­ti Is­pa­ni­jos nau­jie­nų agen­tū­ros EFE žur­na­lis­tus, ku­rie Ve­ne­sue­lo­je bu­vo areš­tuo­ti Ka­ra­ka­sui vyk­dant griež­tas prie­mo­nes prieš už­sie­nio ži­niask­lai­dą.

Ispanijos vyriausybė „griežtai smerkia“ keturių Ispanijos naujienų agentūros EFE komandos narių sulaikymą Karakase, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Minimus žurnalistus sulaikė Venesuelos žvalgybos agentūra „Sebin“.

„Vyriausybė reikalauja, kad atitinkami pareigūnai juos nedelsiant paleistų. Vyriausybė dar kartą prašo Venesuelos pareigūnų gerbti įstatymo viršenybę, žmogaus teises ir pagrindines laisves, kurių centrinis elementas yra spaudos laisvė“, – priduriama pareiškime.

Trys EFE žurnalistai – ispanų reporteris ir kolumbiečiai operatorius bei fotografas – trečiadienį buvo areštuoti drauge su savo vairuotoju venesueliečiu, nurodo EFE.

Antradienį buvo sulaikyti du prancūzų žurnalistai iš televizijos TMC, filmavę prezidentūros rūmus Karakase. Nuo pat arešto jokių žinių apie juos nėra, nurodė pagrindinė Venesuelos žurnalistų sąjunga SNTP.

Du Čilės žurnalistai, kurie taip pat buvo areštuoti antradienį netoli prezidentūros rūmų, trečiadienį buvo išvaryti iš Venesuelos, pridūrė SNTP.

Visi šie žurnalistai buvo areštuoti po to, kai Venesuelos opozicija, ginčijanti prezidento Nicolas Maduro, kaip šalies lyderio, legitimumą, paragino dalyvauti naujuose protestuose ir reikalauti laikinosios vyriausybės bei naujų rinkimų.

„Jie negali sutrukdyti pasauliui sužinoti, kas vyksta Venesueloje“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė opozicijos lyderis Juanas Guaido, kuris praėjusią savaitę pasiskelbė laikinuoju prezidentu.