Žiniasklaida prakalbo apie trečią Skripalių nuodytoją
Tre­čias as­muo, ga­li­mai pri­si­dė­jęs prie bu­vu­sio Ru­si­jos dvi­gu­bo agen­to Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir jo duk­ters Ju­li­jos ap­nuo­di­ji­mo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je po šio in­ci­den­to ne­išs­kri­do at­gal į Mask­vą kar­tu su ki­tais įta­ria­mai­siais, ket­vir­ta­die­nį in­for­ma­vo lai­kraš­tis „The Dai­ly Te­leg­raph“.

Pasak leidinio šaltinių, šis žmogus yra Sergejus Fedotovas.

„Dabar, anot šaltinių, paaiškėjo, kad Fedotovas prieš skrydį atšaukė savo registraciją ir bagažo registraciją reisui“, – rašo dienraštis. Jo žiniomis, vyras turėjo skristi tuo pačiu reisu kaip ir kiti du įtariamieji.

Neaišku, kodėl S. Fedotovas atsisakė skristi, bet šis faktas leidžia daryti prielaidą, kad jis pasiliko Britanijoje mažiausiai kelioms dienoms po Skripalių apnuodijimo incidento, pažymi leidinys. Laikraščio šaltiniai nežino, ar įtariamasis gali iki šiol būti Britanijoje.

„Galbūt Fedotovas pasiliko Didžiojoje Britanijoje supratęs, kad Skripaliai nenužudyti“, – spėja „The Daily Telegraph“.

Buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas S. Skripalis ir jo duktė pernai kovą buvo rasti sunkios būklės Anglijos Solsberio mieste. Britų premjerė Theresa May vėliau pareiškė parlamente, kad Skripaliai buvo apnuodyti Rusijoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Maskva šiuos kaltinimus atmetė ir pareiškė, kad visus turėtus cheminius ginklus sunaikino 2017 metais stebint tarptautiniams specialistams.

Londono teigimu, į Skripalius pasikėsino Rusijos piliečiai Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas, kuriuos britų specialiosios tarnybos vadina GRU agentais.

Vėliau Britanijos žiniasklaida informavo, kad tikrieji šių vyrų vardai yra Anatolijus Čepiga ir Aleksandras Miškinas.

Rugsėjo pabaigoje buvo pranešta, kad britų policija nustatė trečią įtariamąjį Skripalių byloje – S. Fedotovą.