Žiniasklaida: JAV kariai gali pasitraukti iš Afganistano per penkerius metus
JAV pa­jė­gos ga­li bū­ti iš­ves­tos iš Af­ga­nis­ta­no per pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pį pa­gal Pen­ta­go­no par­uoš­tą pla­ną, ku­riuo sie­kia­ma su­da­ry­ti tai­kos su­si­ta­ri­mą su Ta­li­ba­nu ir už­baig­ti be­veik 18 me­tų trun­kan­tį ka­rą, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė lai­kraš­tis „The New York Ti­mes“.

Manoma, kad derybos vyksta sėkmingai, per praėjusį mėnesį vykusias aukšto lygio derybas parengus „susitarimo projektą“ dėl galimo JAV pajėgų išvedimo ir pakto, kuris neleistų Afganistanui priglausti teroristus.

JAV taip pat ragina paskelbti paliaubas ir pradėti dialogą tarp Talibano ir vyriausybės Kabule, nors tokius reikalavimus ne kartą yra atmetę sukilėliai.

„Pagal naująjį Pentagono planą, siūlomą per taikos derybas, galinčias lemti, kad Kabulo vyriausybė dalytųsi valdžia su Talibanu, visi Amerikos kariai bus išvesti iš Afganistano per artimiausius 3–5 metus“, – sakoma ketvirtadienį paskelbtame straipsnyje.

Anot leidinio, tam tikrus šio plano aspektus apibūdino keletas dabartinių ir buvusių Amerikos bei Europos pareigūnų. Jų teigimu, dokumentas numato, kad JAV kontingentas artimiausiais mėnesiais galėtų sumažėti perpus, o „amerikiečių operacijos – pavirsti daugiausiai kontrterorizmo smūgiais“.

Šiuo metu Afganistane dislokuoti maždaug 14 tūkst. JAV karių, apmokančių vietos pajėgas, teikiančių jiems aviacinę paramą, taip pat prižiūrinčių kovos su terorizmu operacijas.

Mokymų misijoje taip pat dalyvauja tūkstančiai Europos ir kitų šalių karių.

Talibanas savo ruožtu nedelsdamas atmetė „The New York Times“ teiginius ir pareiškė, kad islamistų judėjimo atstovai negirdėjo apie tokius siūlymus kelis mėnesius vykstančių diplomatinių pastangų metu.

Straipsnis buvo publikuotas JAV ir Talibanui laikinai įšaldžius Dohoje vykstančias taikos derybas. Dialogą ketinamą pratęsti savaitgalį.

„Susitikimų metų nebuvo paliesti laikinosios vyriausybės ir rinkimų klausimai, o iš JAV nebuvo gauta jokių siūlymų dėl pajėgų dislokavimo Afganistane per artimiausius ketverius ar penkerius metus“, – sakoma penktadienį išplatintame Talibano pareiškime.

Jame priduriama, kad per dabartines derybas tariamasi vien dėl „užsienio pajėgų išvedimo ir šio išvedimo pobūdžio, taip pat dėl garantijų, susijusių su Afganistano ateitimi“.

Afganistano vyriausybė ir pilietinės visuomenės grupės nerimauja, jog staigiai išvedus JAV karius dabartinis konfliktas gali peraugti net į kruvinesnį pilietinį karą, o griežtosios linijos talibai gali ir vėl perimti šalies kontrolę.

Tuo metu šalyje ir vėl prasiveržė smurtas: Talibanas prisiėmė atsakomybę už paryčiais surengtą ataką prieš bendrą amerikiečių ir afganų karinę bazę, esančią pietvakarinėje Helmando provincijoje.

Sukilėliams patekus į šį objektą ir apšaudžius Afganistano karius žuvo mažiausiai keturi kovotojai, penktadienį paskelbė už provincijos administravimą ir gynybą atsakingi pareigūnai.