Zimbabvė mini pirmąją nepriklausomybės dieną be Mugabe
Zim­bab­vė tre­čia­die­nį mi­nė­jo pir­mą­sias sa­vo ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo me­ti­nes prie ša­lies vai­ro ne­bes­to­vint Ro­ber­tui Mu­ga­be; nau­ja­sis šios Af­ri­kos vals­ty­bės pre­zi­den­tas Em­mer­so­nas Mnan­gag­wa ža­dė­jo reng­ti „pa­ti­ki­mus“ rin­ki­mus ir at­gai­vin­ti mirš­tan­čią eko­no­mi­ką.

R. Mugabe Zimbabvei vadovavo nuo pat nepriklausomybės paskelbimo 1980-aisiais iki praėjusių metų lapkričio, kai jis buvo priverstas atsistatydinti spaudžiamas savo partijos, kariuomenės ir protestuotojų.

Per trečiadienį nacionaliniame stadione sostinėje surengtą nepriklausomybės dienos šventę E. Mnangagwa sakė: „Mano vyriausybė įvedė priemonių, (reikalingų) rengti skaidrius, laisvus, teisingus ir patikimus rinkimus.“

Pripažinęs, kad ekonominė krizė jo šalyje kelia „didelių sunkumų“, prezidentas pareiškė: „Mano administracija yra susitelkusi į ekonomikos atsigavimą investicijomis, darbo vietų kūrimą (ir) skurdo mažinimą.“

Šventė vyko vyriausybei atleidus tūkstančius medicinos seselių, pirmadienį surengusių streiką dėl didesnių atlyginimų, vis augant neramumams darbo rinkoje.

Buvęs R. Mugabe pavaduotojas ir ilgametis bendražygis valdančiojoje partijoje ZANU-PF E. Mnangagwa turėtų nesunkiai laimėti liepą arba rugpjūtį vyksiančius rinkimus.

Opozicinio Judėjimo už demokratinius pokyčius atstovai taip pat dalyvavo trečiadienio šventėje. R. Mugabe autoritarinio valdymo metais ši partija boikotuodavo tokius renginius.

Nuverstas lyderis Zimbabvei minint nepriklausomybės dieną dažnai pasinaudodavo proga pakritikuoti Vakarus ir patvirtinti, kad visiškai kontroliuoja buvusią britų koloniją.

Zimbabvės armija buvo trumpam perėmusi valdžią prieš atsistatydinant 94 metų R. Mugabei, jo paties partijai ėmusis veiksmų dėl apkaltos. Taip baigėsi 37 metus trukęs autokratiškas ir brutalus šalies valdymas.

R. Mugabe kaltinamas daug prisidėjęs prie šalies ekonomikos sužlugdymo.