Vokietijos užsienio reikalų ministras dėl lėktuvo gedimo įstrigo Malyje
 Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Hei­ko Maa­sas penk­ta­die­nį iš­ki­lus tech­ni­nėms prob­le­moms dėl jo lėk­tu­vo įstri­go Ma­ly­je – tai nau­jau­sias iš vir­ti­nės in­ci­den­tų, su­si­ju­sių su vy­riau­sy­bės na­rių skry­džiais.

H. Maasas, kuris Vakarų Afrikoje aplankė Siera Leonę, Burkina Fasą ir Malį, įstrigo Malio sostinėje Bamake, bet vėliau penktadienį turi grįžti į Berlyną, sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė.

Lapkričio mėnesį Vokietijos kanclerė Angela Merkel pavėlavo į Didžiojo dvidešimtuko (G-20) susitikimo Argentinoje atidarymą, kai jos lėktuvas „Airbus A340–300“ dėl techninių problemų buvo priverstas nutūpti Kelne.

Tuo tarpu Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris sausio pabaigoje dėl panašių priežasčių buvo įstrigęs Etiopijoje, o plėtros ministras Gerdas Muelleris metų pradžioje dėl lėktuvo problemų turėjo atšaukti kelionę į Namibiją.