Vokietijos teismas leido bažnyčiai pasilikti Hitleriui skirtą varpą
Vo­kie­ti­jos ape­lia­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį at­me­tė vie­no žy­do skun­dą dėl mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­lik­ti Adol­fui Hit­le­riui skir­tą var­pą baž­ny­čios var­pi­nė­je.

Koblenco žemės teismas trečiadienį paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą atmesti Holokausto aukų neįvardinto giminaičio skundą, esą šis varpas yra „pajuoka ir pasityčiojimas iš Hitlerio teroro aukų“.

Herksheimo parapijos taryba pernai nusprendė išsaugoti prieštaringai vertinamą nacių laikų bažnyčios varpą, ant kurio išlikęs svastikos ženklas ir užrašas „Viskas Tėvynei – Adolfas Hitleris“. Taryba taip pat pranešė ketinanti šalia varpinės pakabinti paaiškinimo lentelę, kad varpas paliktas kaip „susitaikymo varomoji jėga ir paminklas prieš smurtą bei neteisingumą“.

Koblenco teismui šio paaiškinimo pakako ir jis pareiškė, kad miestas neketina menkinti Holokausto.