Vokietijos socialdemokratai balsuos, ar formuoti koaliciją su A. Merkel konservatoriais
Su­sis­kal­dę Vo­kie­ti­jos so­cial­de­mo­kra­tai sek­ma­die­nį ren­gia svar­bų bal­sa­vi­mą dėl to, ar for­muo­ti koa­li­ci­ją su kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel va­do­vau­ja­mais kon­ser­va­to­riais ar su­kel­ti di­džiau­sio­je Eu­ro­pos eko­no­mi­ko­je dar di­des­nę po­li­ti­nę kri­zę.

Bonoje vyksiančiame neeiliniame partijos suvažiavime 600 Socialdemokratų partijos delegatų ir partijos 45 narių valdyba turės nuspręsti, ar pradėti oficialias derybas dėl aljanso su A. Merkel vadovaujamu CDU/CSU bloku atnaujinimo.

Ant kortos daug kas padėta, nes neigiamas balsavimo rezultatas priverstų A. Merkel formuoti nestabilią mažumos vyriausybę arba rengti naujus rinkimus.

Balsavimas yra reikšmingais ir pačiam Socialdemokratų partijos vadovui Martinui Schulzui (Martinui Šulcui). Prognozuojama, kad jam gali tekti atsistatydinti, jeigu partija nepritars naujai didžiajai koalicijai su konservatoriais.

Padėtį Vokietijoje akylai stebi visa Europa, besitikinti, kad bus rasta išeitis iš jau kelis mėnesius besitęsiančios politinės aklavietės.

„Šiandien yra viena tų dienų, kai daug kas padėta ant kortos Socialdemokratų partijai, tautai ir Europai. Tegul geresni argumentai laimi“, – tviteryje parašė M. Schulzas.

Vokietija yra įstrigusi politinėje aklavietėje nuo rugsėjo, kai per parlamento rinkimus nė viena partija nelaimėjo daugumos, nes dalį didžiausių partijų rinkėjų nuviliojo kraštutinių dešiniųjų partija AfD, pasinaudojusi vokiečių pasipiktinimu dėl A. Merkel vykdomo atvirų durų politikos pabėgėliams.

Po prasčiausių per kelis dešimtmečius rinkimų rezultatų socialdemokratų lyderis M. Schulzas iš pradžių ketino dirbti opozicijoje, tačiau vėliau pasidavė spaudimui svarstyti galimybę dirbti su A. Merkel po to, kai lapkritį žlugo pastarosios pastangos suformuoti koalicija su dviem mažesnėmis partijomis.

A. Merkel yra ne kartą sakiusi, kad nori suformuoti „stabilią vyriausybę“ – didžiąją koaliciją, tačiau M. Schulzas teigia, kad tas bendradarbiavimas gali būti „skirtingų formų“.