Vokietijos prezidentas atsiprašė gėjų už neteisybės dešimtmečius
Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas sek­ma­die­nį pa­pra­šė gė­jų at­lei­di­mo už kan­čias ir ne­tei­sy­bę, ku­rias jiems de­šimt­me­čius te­ko kęs­ti dėl rep­re­si­nių ša­lies įsta­ty­mų na­cių lai­kais ir po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro.

Frankas-Walteris Steinmeieris kalbėjo per ceremoniją, kuria buvo paminėtos Hitlerio režimo vykdyto gėjų persekiojimo aukos.

Naujienų agentūra DPA citavo prezidento žodžius, kad griežtos priemonės tęsėsi ir po karo, abiejose tuomet padalytos Vokietijos dalyse, kur homoseksualumas daug metų buvo kriminalinis nusikaltimas.

„Štai kodėl šiandien prašau atleidimo už visas kančias ir neteisybę, ir vėliau stojusią tylą“, – sakė F.-W. Steinmeieris.

Pasak prezidento, jis nori dar kartą patikinti visus gėjus, lesbietes ir biseksualus, žmones, kurių orientacija netelpa į tradicinius rėmus, translyčius ir interseksualius žmones, kad jie šiandienos Vokietijoje yra ginami.