Vokietijos miestelyje nušauti du civiliai ir sužeisti du policininkai
Vo­kie­ti­jos piet­va­ka­riuo­se penk­ta­die­nį bu­vo nu­šau­ti du ci­vi­liai ir su­nkiai su­žeis­ti du po­li­ci­nin­kai, pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Bendrame policijos ir prokuratūros pranešime sakoma, kad maždaug 8 val. 30 min. vietos (9 val. 30 min. Lietuvos) laiku policija buvo nusiųsta spręsti „pavojingos situacijos“ Kirchheime prie Veinštrasės – mažame miestelyje netoli Manheimo.

Pranešime sakoma, kad kilo susišaudymas, per kurį žuvo du žmonės. Sužeistų pareigūnų – vyro ir moters – būklė sunki.

Pranešime nurodoma, kad jokio pavojaus nebėra, bet nesakoma, kas yra žuvusieji ir dėl ko tiksliai buvo atsiųsta policija.