Vokietijos lyderis I-ojo Pasaulinio karo paliaubų šimtmetį mini Londone
Pre­zi­den­tas Fran­kas-Wal­te­ris Stei­meie­ris ta­po pir­muo­ju Vo­kie­ti­jos ly­de­riu, su­da­ly­va­vu­siu Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­rių at­mi­ni­mo ren­gi­ny­je – jis at­vy­ko į Lon­do­ną, kur vyks­ta Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­liau­bų šimt­me­čio mi­nė­ji­mai.

F.-W. Steinmeieris kartu su Didžiosios Britanijos premjere Theresa May padėjo vainikus Kenotafo memoriale centriniame Londone. T. May, skirtingai nei kiti pasaulio lyderiai, nusprendė nedalyvauti paliaubų šimtmečio minėjime Paryžiuje.

Londone šimtmetis buvo paminėtas Big Beno skambesiu. Nuo 2017 metų rugpjūčio renovuojamas Big Benas šiuo metu skambina tik per svarbius nacionalinius įvykius.

Princas Čarlzas Kenotafe prie memorialo padėjo pirmąjį vainiką iš raudonų aguonų – Didžiosios Britanijos karių atminties simbolio. Tą jis padarė karalienės Elžbietos II vardu, kuri ceremoniją stebėjo iš gretimo balkono.

Po Čarlzo savo vainiką padėjo F.-W. Steinmeieris.

Savo pagarbą Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusiems Didžiosios Britanijos ir Britų imperijos kariams atidavė ir kiti karališkosios šeimos nariai, diplomatai, kariuomenės lyderiai bei politikai.

Ceremonijos kulminacija tapo 10 tūkst. žmonių procesija pro Kenotafą.