Vokietijos konservatoriai ir socialdemokratai susitarė dėl koalicijos
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel kon­ser­va­to­riai ir cen­tro de­ši­nių­jų pa­žiū­rų so­cial­de­mo­kra­tai tre­čia­die­nį su­si­ta­rė dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir gal­būt nu­trau­kė iš­ti­sus mė­ne­sius di­džiau­sią Eu­ro­pos eko­no­mi­ką kaus­čiu­sią po­li­ti­nę ne­ži­nią, pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

Leidinys „Der Spiegel“, visuomeninis transliuotojas ARD ir dienraštis „Bild“ pranešė, kad konservatyviajai Krikščionių demokratų sąjungai (CDU), jos partnerei Bavarijoje Krikščionių socialinei sąjungai (CSU) ir Socialdemokratų partijai (SPD) pavyko išspręsti nesutarimus, ir jų atstovai yra pasirengę pasirašyti susitarimą, užtikrinsiantį A. Merkel ketvirtą kadenciją kanclerio poste.