Vokietijos Katalikų Bažnyčia atsiprašė priekabiavimą patyrusių aukų
Vo­kie­ti­jos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čia an­tra­die­nį dva­si­nin­kų iš­nau­do­ji­mą per pa­sta­ruo­sius ke­lis de­šimt­me­čius pa­ty­ru­sių au­kų, o ins­ti­tu­ci­jos vy­riau­sia­sis kar­di­no­las par­agi­no pa­trauk­ti kal­ti­nin­kus at­sa­ko­my­bėn.

„Turiu labai aiškiai pasakyti, kad lytinis išnaudojimas yra nusikaltimas. Kaltininkai turi būti nubausti“, – nurodė kardinolas Reinhardas Marxas.

„Kaip Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas atsiprašau už visas nesėkmes ir visą skausmą“, – pridūrė jis.